Budujemy

Dla wymagających

Na zdjęciu realizacja kąpieliska miejskiego w Nysie

Kalkulator ocieplenia pianą pur

x

x

60

Cena za m2

=

Izolacje

Iniekcjie
żywiczne

Izolacje poziome
Polimocznik

Iniekcjie
kurtynowe

Wzmacnianie
budowli

Naprawa
rys i spękań

Uszczelnianie dylatacji
i przerw roboczych

Ochrona
zabytków

Naprawa
kanałów

Uszczelnianie
wykopów

Wzmacnianie podłoży
budowlanych

Ochrona
powierzchni

Uszczelnianie
powierzchniowe

Renowacje murów
tynki renowacyjne